Managementsysteem

Kwaliteitsmanagement

Voor elk project wordt er een QAP (Quality Assurance Plan) uitgewerkt. Dan wordt - reeds in de aanbiedingsfase - gespecificeerd welke deelbewerking door welke collega in welke tijdspanne uitgevoerd wordt. De door de klant vereiste en verwachte kwaliteit alsmede prijs en levertermijn resp. verwerkingsduur wordt door de deelnemers bepaald voordat het aanbod aan de klant gegeven wordt zodat wij vrijwel altijd een concrete oplossing ter beschikking stellen.
Hiertoe behoort de vermelding van de namen van de collega´s die ingezet zullen worden en - indien gewenst - de beschrijving van de kwalificaties en de ervaringen van het team.

Projectmanagement

Onze projecten doorlopen de volgende fasen:

Technische redactie

  1. Conceptie
  2. Poefontwerp
  3. Review (door de opdrachtgever)
  4. Inleverexemplaar

Technische vertalingen

  1. Terminologiewerk
  2. Ruwe vertaling
  3. Review (opheldering van vragen m.b.t. de uitgangstekst en de terminologie)
  4. Eindafwerking

In onze infobladen omtrent kwaliteitsborging zijn de verschillende projectfasen gedetailleerd beschreven. Ze staan als PDF bestand ter beschikking.