Cooperation

met zelfstandige technische redacteuren, illustratoren en vertalers

Om een echt netwerk te vormen dat meer is dan een gewone coöperatie hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld dat een partnersamenwerking regelt tussen de MeDok GmbH en de zelfstandige collega´s.

Hierin zijn de wederzijdse rechten en plichten opgenomen en wordt het indelingsmodel toegelicht dat de basis vormt voor de opsplitsing van het projectbudget, d.w.z. de bestelsom van de klant voor de opdracht, in de verschillende functies:

  • Uitvoering
  • Technische leiding
  • Projectleiding
  • andere

In ons infoblad "Basisprincipes van de samenwerking" zijn de verschillende punten van de samenwerkingsovereenkomst gedetailleerd beschreven. Ze staan als PDF bestand ter beschikking.