Technische Redactie

In de technische redactie worden handleidingen en gebruiksaanwijzingen, werkplaatsliteratuur, online hulp voor software en alle andere soorten van technische documentatie opgesteld.

De opdrachten omvatten de opmaak van de gebruikersdocumentatie voor een product dat nieuw ontwikkeld wordt of een nieuwe functie bij een reeds bestaand product. Hiertoe behoort het eigenhandig testen van de nieuwe functies van het product en de ontwikkeling van een optimale beschrijving voor de gebruiker. De redacteur concipieert de inhoud van de teksten en de grafieken en houdt rekening met de vereiste of geschikte middelen voor de omzetting: hij werkt zowel met MS Office en DTP-systemen als met redactionele, documentmanagement of database systemen. Hij bereidt de opdrachten voor de illustratoren voor als er foto´s bewerkt of lijntekeningen gemaakt moeten worden.

Het team bestaat uit tien technische redacteuren.